Το ΔΣ της ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ ευχαριστεί την εταιρία “Αγροδίκτυο Μάντζαρης – Παραπούλης” για την πολύτιμη βοήθειά της στην προσπάθεια του Συλλόγου.

Είναι τιμή μας εταιρίες της περιοχής με σημαντικό παρελθόν και με δυναμικό παρόν και μέλλον, να στηρίζουν τον αθλητισμό, τη νεολαία και τελικά την ίδια την πόλη.

Αγροδίκτυο Μάντζαρης – Παραπούλης στο Facebook