ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΟΚ

Στο πλαίσιο της εγγραφής των αθλητών στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο της ΕΟΚ (Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης), δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα άμεσου ελέγχου για κάθε τι που τους αφορά και διασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια και αμεσότητα όλων των κινήσεων που σχετίζονται με τους ίδιους.

Για τους δε ανήλικους αθλητές, η διαχείριση αυτών των ατομικών προφίλ θα ανήκει στους έχοντες τη γονική μέριμνα. Επί της ουσίας, δημιουργείται μια πλατφόρμα «τόπος συνάντησης» όλων των εμπλεκόμενων, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στο ελληνικό μπάσκετ.

Η έναρξη της εγγραφής των αθλητών ξεκινά από την Τετάρτη 3/8.

Για την αποφυγή λαθών καθώς και την διευκόλυνσή σας, παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την εγγραφή σας από τους παρακάτω οδηγούς.

Αναλυτικός οδηγός για αθλητές με δελτίο

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες αναφορικά με το πως θα ενταχθούν
στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης οι
αθλούμενοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ή είχαν γραφτεί στο παρελθόν στην
δύναμη ενός αθλητικού σωματείου που διατηρεί τμήμα Καλαθοσφαίρισης (έχουν
εκδώσει δηλαδή στο παρελθόν δελτίο αθλητή καλαθοσφαίρισης
).

Αναλυτικός οδηγός για νέους αθλητές χωρίς δελτίο

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες αναφορικά με το πως θα ενταχθούν
στον νέο ηλεκτρονικό μητρώο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης οι
αθλούμενοι οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στην δύναμη ενός αθλητικού
σωματείου που διατηρεί τμήμα Καλαθοσφαίρισης (δεν έχουν εκδώσει δηλαδή στο
παρελθόν δελτίο αθλητή καλαθοσφαίρισης)
.

Για να εκκινήσετε την διαδικασία εγγραφής αθλητή στο ηλεκτρονικό
μητρώο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης με κωδικούς taxisnet θα
πρέπει να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση

https://apps.basket.gr