Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης προχωράει στον πλήρη ψηφιακό της μετασχηματισμό. Αρχής γενομένης από το Ηλεκτρονικό Μητρώο στο οποίο έχουν ήδη εγγραφεί 50 χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες και μέσω του οποίου διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά οι μεταγραφές και εγγραφές αθλητών κατά την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο, η Ομοσπονδία πλέον έχει πρόσβαση σε δεδομένα που θα βοηθήσουν τη χάραξη στρατηγικής και πολιτικής για την προώθηση του αθλήματος, απλοποίηση των διαδικασιών και αποδοτικότερη εκμετάλλευση των πόρων της σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε από σε χωρική και ποσοτική αποτύπωση των ακαδημιών των σωματείων μας σε όλη την Ελλάδα. Πλέον, μπορεί ο έχων τη γονική μέριμνα ενός μικρού αθλητή ή αθλήτριας να εγγραφεί στην πλατφόρμα και να υποβάλει αίτηση ένταξης σε κάποια ακαδημία η οποία διεκπεραιώνεται αυτόματα. Ο αθλητής ή η αθλήτρια μπορούν να δηλώνουν το σωματείο τους και να το αλλάζουν όποτε επιθυμούν χωρίς να κουβαλούν υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.

Με μία αποτύπωση των ακαδημιών θα μπορέσει να μοιραστεί στο τέλος του χρόνου αθλητικό υλικό σε όλες τις ακαδημίες της Ελλάδας αξιοκρατικά και με κριτήριο τον αριθμό των αθλητών/αθλητριών.

Επιπλέον, κάθε μήνα θα γίνονται κληρώσεις με έπαθλα για τους μικρούς αθλητές (μπάλες, φανέλες, εισιτήρια κλπ).

Καλούμε όλους να γίνουν μέρος του οράματός μας και βάλουν το λιθαράκι τους στην βελτίωση της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης και του αποτυπώματός της στην κοινωνία.

Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο. H εγγραφή στις ακαδημίες γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ομοσπονδίας (apps.basket.gr). Αφού εγγραφεί ο έχων τη γονική μέριμνα και δημιουργήσει το προφίλ του αθλητή/τριας τότε πρέπει να γίνει μία αίτηση εγγραφής σε ακαδημία. Σημειώνεται ότι η αίτηση ολοκληρώνεται αυτόματα, δηλαδή δεν εγκρίνεται ούτε από το Τμήμα Μητρώου της Ομοσπονδίας ούτε από το σωματείο. Το σωματείο δύναται μόνο να διαγράψει κάποιον αθλητή από τις ακαδημίες του. Οι αθλητές/τριες που έχουν κάνει αρχική εγγραφή στο σωματείο δε μπορούν να εγγραφούν και στην ακαδημία αφού ήδη ανήκουν στη δύναμη του σωματείου.

Εδώ θα βρείτε τον οδηγό της ηλεκτρονικής εγγραφής

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες αναφορικά με το πως θα ενταχθούν
στον νέο ηλεκτρονικό μητρώο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης οι
ανήλικοι αθλητές (< 18 ετών)
οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στην δύναμη
ενός αθλητικού σωματείου που διατηρεί τμήμα Καλαθοσφαίρισης (δεν έχουν
εκδώσει δηλαδή στο παρελθόν δελτίο αθλητή καλαθοσφαίρισης)
αλλά συμμετέχουν στην ακαδημία καλαθοσφαίρισης του εν λόγω σωματείου.